Активиране на достъпност Активиране на достъпност

 Cъобщаване на нежелани събития

За съобщаване на подозирани нежелани събития, свързани с продукт на Такеда, моля обърнете се към: 

- Имеил адрес за съобщаване на нежелани събития: DSO-BG@takeda.com 

- Tелефон: +3592 958 27 36

- Факс: +3592 958 15 29